SKH KOMO cerificaten

SKH is geaccrediteerd om te certificeren voor het KOMO keurmerk, gebaseerd op een beoordelingsrichtlijn.

KOMO is hét kwaliteitskeurmerk voor de bouw en is een internationaal begrip. Het KOMO keurmerk wordt beheerd door de Stichting KOMO, gevestigd in Gouda. SKH geeft KOMO®-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten c.q. leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten. KOMO®-kwaliteitsverklaringen kunnen zijn:

  • KOMO® attest;
  • KOMO® productcertificaat;
  • KOMO® attest-met-productcertificaat;
  • KOMO® procescertificaat.

Wat bereikt u met het KOMO keurmerk? Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde beoordelingsrichtlijn en wanneer dat is vastgesteld en wordt gecontroleerd door een objectieve toetsing door een onafhankelijke deskundige, zoals SKH in Wageningen. SKH is gespecialiseerd in KOMO certificering van o.a. hout en bouwcomponenten, daken, deuren, houten en houtachtige plaatmaterialen, polymeerproducten en speeltoestellen. Omdat het KOMO keurmerk een zeer brede acceptatie kent en geldt als een preferente kwaliteitsonderscheiding, biedt het een uitgelezen bijdrage aan uw marktposities.