FSC certificaat

Duurzaam bosbeheer

De belangrijkste manier om ontbossing tegen te gaan is het instellen van beschermde gebieden, waar houtkap niet is toegestaan. Maar door de groeiende wereldbevolking stijgt ook de vraag naar grondstoffen, zoals hout. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat hout op een duurzame manier wordt geoogst en verwerkt. Veel landen die voor een groot deel uit bos bestaan, zoals in de tropen, geven houtkapconcessies uit. In deze gebieden, waar wel gekapt mag worden, moet echter ook een vorm van bescherming zijn. Zodat de bossen zowel hun biodiversiteit als economische waarde behouden. Een van de middelen daarvoor is gecertificeerde houtkap. In 1994 stond WNF aan de wieg van houtkeurmerk FSC (Forest Stewardship Council) voor verantwoord bosbeheer. Met de unieke aanpak van een gelijke stem voor de ecologische, sociale en economische belangen is het FSC-certificeringssysteem voor WNF de beste manier om bossen voor houtkap duurzaam te beheren.